“การวิจัยดนตรีสร้างสรรค์”

382 จำนวนผู้เข้าชม  | 

“การวิจัยดนตรีสร้างสรรค์”

ศาสตราจารย์ ดร.วีรชาติ เปรมานนท์

ศาสตราจารย์ ดร.วีรชาติ เปรมานนท์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านดุริยางคศิลป์ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ด้านดุริยางคศิลป์ สาขาดุริยางคศิลป์สากลซึ่งนับเป็นศาสตราจารย์ด้านดุริยางคศิลป์ตะวันตกคนแรกของประเทศไทย
ศาสตราจารย์ ดร.วีรชาติ เปรมานนท์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา ดุริยางคศิลป์ จากมหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ จากนั้นได้รับทุนฟุลไบท์เพื่อศึกษาและทำวิจัยหลังปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา อาจารย์มีผลงานการเป็นวาทยากรและการประพันธ์เพลงที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้เข้าร่วมแสดงผลงานระดับนานาชาติในฐานะตัวแทนของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ผลงานส่วนใหญ่ได้รับการบันทึกเสียงและเผยแพร่ทั้งในยุโรปและอเมริกา บทประพันธ์หลายบทถูกนำไปใช้บรรเลงโดยวงซิโฟนีออร์เคสตร้า ระดับโลก เช่น วง The New Japan Philharmonic วง The Auckland Philharmonia Orchestra วง The Tashkent Symphony Orchestra เป็นต้น นอกจากนี้ผลงานของอาจารย์ยังเคยได้รับรางวัลระดับนานาชาติ เช่น รางวัลที่1 จากการประกวดเพลงนานาชาติเนลสัน ประเทศนิวซีแลนด์ ครั้งที่ 26 รางวัลยอดเยี่ยมจากการประพันธ์แชมเบอร์มิวสิก ปี 2537 จัดโดยสมาคมนักประพันธ์เพลงแห่งอาเซียน

ปัจจุบันอาจารย์ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาดุริยางคศิลป์ สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์วีรชาติ เปรมานนท์ มีความสามารถและประสบการณ์สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน Composition ผลงานของอาจารย์จึงเป็นเรื่องของการสร้างสรรค์ ดังนั้นท่านสมาชิกที่สนใจเรื่อง การสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นแนวคิด การแต่งเพลง การวิจัย จึงไม่ควรพลาดการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้

Powered by MakeWebEasy.com