About us

          ด้วยคณะกรรมการจัดตั้งสมาคมครูดนตรี  (ประเทศไทย)     ได้ตระหนักถึงความสำคัญ   ของการพัฒนาครูดนตรี  และยกมาตรฐานครูดนตรีให้ เท่าเทียมกับวิชาชีพอื่น ๆ จึงได้จัดตั้งสมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครูดนตรี
2. เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ด้านดนตรีศึกษา
3. สนับสนุนการศึกษา  ค้นคว้าวิจัย  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนดนตรี
4. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างครูดนตรีทั้งในและต่างประเทศ
          
          คณะกรรมการจัดตั้งสมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย)  พิจารณาเห็นว่า ท่านเป็นผู้หนึ่ง ที่ทำหน้าที่สอนและเกี่ยวข้องในด้านดนตรี   ซึ่งน่าจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพครูดนตรีซึ่งกันและกัน   ทั้งนี้สมาคมจะมีการเผยแพร่ข่าวสาร     ตลอดจน  จัดกิจกรรมต่าง ๆ   เช่น       จัดประชุม อบรม   สัมมนา  การเสนอบทความ    การแสดงความคิดเห็น  การอบรมเชิงปฏิบัติการ    รายงานการวิจัยทางดนตรี   การไปทัศนศึกษา ดูงานการเรียนการสอนดนตรี หรือประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

           โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่วนสำคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อท่านโดยตรงคือ สมาคมครูดนตรีฯ จะทำหน้าที่เสมือนสถาบันรับรอง  คุณภาพและมาตรฐานของครูดนตรี     ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้ท่านได้รับความก้าวหน้าในวิชาชีพ  มีการมอบวุฒิบัตรแก่ครูดนตรี    ที่ได้รับการอบรมหรือร่วมสัมมนาทางดนตรี 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้