“เพลงพื้นบ้านประสานเสียง”

1092 จำนวนผู้เข้าชม  | 

“เพลงพื้นบ้านประสานเสียง”

อาจารย์ศรินทร์ จินตนเสรี

อาจารย์ศรินทร์ จินตนเสรี จบการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Arts in Music วิชาเอกการอำนวยเพลงประสานเสียงจาก University of Santo Tomas กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ และ ปริญญาโท Master of Business Administration, Finance & Banking University of Findlay รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา
อาจารย์ศรินทร์ เริ่มต้นชีวิตนักดนตรีโดยการเป็นผู้อำนวยเพลงที่โบสถ์นักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ และด้วยความรักในศิลปะการขับร้องประสานเสียง จึงได้ร่วมกับคุณหญิงมาลัยวัลย์ บุณยะรัตเวช และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ก่อตั้งสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ก่อตั้งและผู้จัดการสมาคมเป็นคนแรก หลังจากได้รับปริญญาโททางด้านดนตรี อาจารย์ศรินทร์ ทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านดนตรีศักดิ์สิทธิ์ ประจำสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ด้วยความสามารถทางด้านบริหารการจัดการและดนตรี อาจารย์ศรินทร์ได้เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการจัดคอนเสิร์ตบทเพลงคลาสสิคและดนตรีศาสนา รวมทั้งผลิตรายการดนตรีดังกล่าวออกรายการโทรทัศน์หลายช่องด้วยกัน และในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ ได้รับการแต่งตั้งจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นวาทยกรประจำคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย (Thai Youth Choir)
อาจารย์ศรินทร์ ศึกษาทฤษฎีดนตรีครั้งแรกกับอาจารย์ณรงค์ มณีขาว และรับการศึกษาเพิ่มเติมจากพลเรือตรีวีระพันธ์ วอกลาง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ศึกษาวิชาการขับร้องจากอาจารย์เนติ กันตถาวร จนได้รับประกาศนียบัตร DipLCM จากสถาบัน London College of Music & Media และศึกษาวิชาการอำนวยเพลงครั้งแรกกับอาจารย์สุวลักษณ์ เลียนษี
ด้วยประสบการณ์ที่มี อาจารย์ศรินทร์ ได้ทำงานด้านดนตรีในฐานะ Chorus Man ในการฝึกอบรมด้านการขับร้องประสานเสียงให้กับสถาบันภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ รวมทั้งในการจัด Event ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขับร้องประสานเสียง และได้รับเชิญไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาการขับร้องให้กับโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ รวมถึงสอนคณะนักร้องประสานเสียงของกองดุริยางค์ทหารเรือ ทั้งเป็นที่ปรึกษาด้านการขับร้องประสานเสียงให้กับโรงเรียนดนตรียามาฮ่า และกองดุริยางค์ทหารอากาศ ตลอดจนเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง สอนและอำนวยเพลงให้กับคณะนักร้องประสานเสียง ศอ. คอรัส สังกัดโรงพยาบาลศิริราช กับได้ร่วมในคณะกรรมการก่อตั้งสมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางประเทศไทย รวมไปถึงเป็นผู้ก่อตั้งและอำนวยเพลงให้กับคณะนักร้องประสานเสียงเพลงพื้นบ้านไทย
ปัจจุบัน อาจารย์ศรินทร์ กำลังศึกษาด้านดนตรีวิทยาในระดับปริญญาเอก หัวข้อวิจัย นวัตรังสรรค์เพลงพื้นบ้านไทยในมิติการขับร้องประสานเสียง (Choralization of Central Region Thai Folksongs) ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
อาจารย์จินตนา กล้ายประยงค์

จบครุศาสตร์บัณฑิตทางดนตรีศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปริญญาโททางการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
มีผลงานการศึกษารวบรวมและทำวิจัยเพลงพื้นบ้านของจังหวัดราชบุรี ชนะเลิศการประกวดสื่อพื้นบ้านเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการสร้างงานในชนบทของกรมประชาสัมพันธ์ปี 2532 เป็นวิทยากรเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านภาคกลางให้ ครู นักเรียน นิสิต และนักศึกษาในโอกาสต่างๆ ทั้งในจังหวัดและระดับประเทศ เป็นผู้ฝึกสอนและสืบทอดเพลงพื้นบ้านให้นักเรียนจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม มีผลงานเพลงพื้นบ้านตีพิมพ์ในนิตยสารต่างๆ เคยเป็นกรรมการบริหารสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย 5 สมัย เป็นอุปนายกสมาคมกวีร่วมสมัยจนปัจจุบันเป็นกรรมการตัดสิน ขับร้องเพลงไทย เพลงพื้นบ้าน และมีผลงานอีกมากมาย อาจารย์จินตนามีประสบการณ์มากจึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังและฝึกปฏิบัติเพลงพื้นบ้านภาคกลาง
 
วิทยากรทั้ง 2 ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์สูง จึงนับเป็นโอกาสที่ท่านสมาชิกจะได้รับความรู้และประสบการณ์ของการผสมผสานเพลงพื้นบ้านที่มีการประสานเสียง ซึ่งปัจจุบันเรากำลังหันมาสู่วัฒนธรรมไทยเพื่อความเป็นไทยมากขึ้น ดังนั้นท่านสมาชิกสามารถนำความรู้จากอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน ไปถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียนได้อย่างกว้างขวาง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้