การอบรม "การพัฒนาวงโยธวาทิตให้มีคุณภาพและยั่งยืน"

480 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การอบรม "การพัฒนาวงโยธวาทิตให้มีคุณภาพและยั่งยืน"

สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) จะเปิดการอบรม "การพัฒนาวงโยธวาทิตให้มีคุณภาพและยั่งยืน"

โดยมีหัวข้อการอบรม คือ การพัฒนาคุณภาพเสียง การฝึกซ้อม แบบฝึกหัด
นวัตกรรมการพัฒนาวงโยธวาทิต  รางวัลชนะเลิศระดับชาติ  เทคนิควิธีการฝึกซ้อมวงโยธวาทิต พร้อมการสาธิต

โดยมีวงสาธิต คือ วงโยธวาทิตโรงเรียนราชวินิต บางแก้ว รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน ฯ และวิทยากร คือ

นายถวัลย์ชัย สวนมณฑา ตำแหน่งครูเชี่ยวชาญ ผู้ควบคุมวงโยธวาทิตโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว และคณะ

หัวข้อการอบรม คือ การพัฒนาคุณภาพเสียง การฝึกซ้อม แบบฝึกหัด
นวัตกรรมการพัฒนาวงโยธวาทิต  รางวัลชนะเลิศระดับชาติ
เทคนิควิธีการฝึกซ้อมวงโยธวาทิต พร้อมการสาธิต โดยมีวงสาธิต คือ วงโยธวาทิตโรงเรียนราชวินิต บางแก้ว

รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน ฯ และวิทยากร คือ นายถวัลย์ชัย สวนมณฑา ตำแหน่งครูเชี่ยวชาญ

ผู้ควบคุมวงโยธวาทิตโรงเรีย นราชวินิตบางแก้ว และคณะ

การอบรมนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับครูดนตรีที่ต้อง ทำกิจกรรมวงโยธวาทิตในโรงเรียน
 

Powered by MakeWebEasy.com