ขอเชิญครูดนตรีทุกท่าน ร่วมกรอกแบบสำรวจความต้องการในการจัดการทดสอบมาตรฐานดนตรี

205 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ขอเชิญครูดนตรีทุกท่าน ร่วมกรอกแบบสำรวจความต้องการในการจัดการทดสอบมาตรฐานดนตรี

สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ได้ดำเนินการจัดทดสอบมาตรฐานดนตรีทั้งดนตรีไทย และดนตรีสากล เพื่อเป็นการสนับสนุนมาตรฐานการเรียนการสอนดนตรีในประเทศไทย ส่งเสริมครูผู้สอน และนักเรียนให้มีโอกาสในการ ทดสอบมาตรฐานทางการปฏิบัติแ ละทางทฤษฎีให้เทียบเท่ากับการทดสอบของสถาบันดนตรีในต่างประเทศ โดยมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่า  และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ช่วยให้คำแนะนำในการพัฒนาการเรียนการสอนดนตรีมากมาย ซึ่งได้ดำเนินการทดสอบไปแล้ว 2 ครั้ง และได้รับการตอบรับสนับสนุน จากครูดนตรี และนักเรียนผู้เข้าทดสอบเป็นจำนวนมากขึ้น

จึงขอเชิญครูดนตรีทุกท่าน ร่วมกรอกแบบสำรวจความต้องการในการจัดการทดสอบมาตรฐานดนตรี

โดย สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)
เพื่อพัฒนาการจัดการทดสอบให ้ตรงตามความต้องการ
ผ่านทาง https://forms.gle/ tRCtXFqgzHxKSEb59

ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 
ขอขอบพระคุณในความคิดเห็นของทุกท่าน

Powered by MakeWebEasy.com