"จิตวิทยาการสอนดนตรี"

652 จำนวนผู้เข้าชม  | 

"จิตวิทยาการสอนดนตรี"

สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ร่วมกับ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ขอเชิญครูดนตรี และผู้สนใจร่วมการอบรม "จิตวิทยาการสอนดนตรี"

โดย วิทยากร อ.กฤษดา หุ่นเจริญ, อ.พรรณรวี พงษ์วัฒนานุสรณ์, อ.วิพุธ เคหะสุวรรณ 
อ.พลวัชร รังคะภูติ, อ.ปุลพร ศรีวิเชียร

อบรมวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น. 
ณ คณะดุริยางคศาสตร์ อาคาร 11 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี


Powered by MakeWebEasy.com