"จิตวิทยาการสอนดนตรี"

306 จำนวนผู้เข้าชม  |  อบรมทุกวันศุกร์ต้นเดือน

"จิตวิทยาการสอนดนตรี"

สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ร่วมกับ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ขอเชิญครูดนตรี และผู้สนใจร่วมการอบรม "จิตวิทยาการสอนดนตรี"

โดย วิทยากร อ.กฤษดา หุ่นเจริญ, อ.พรรณรวี พงษ์วัฒนานุสรณ์, อ.วิพุธ เคหะสุวรรณ 
อ.พลวัชร รังคะภูติ, อ.ปุลพร ศรีวิเชียร

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://forms.gle/ PJjYU7S13BMn5cDw9 
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เท่านั้น

ผู้ที่ต้องการหนังสือเชิญถึงต้นสังกัด กรุณาแจ้งตามช่องทางสมัครข้างต้น

ขอความขอความอนุเคราะห์ค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวันและค่านักศึกษาช่วยงาน ท่านละ 400 บาท

โดยโอนเงินธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ชื่อบัญชี นายศักดิ์ชัย หิรัญรักษ์ เลขที่บัญชี 047-805176-6
และการยืนยันการสมัคร ด้วยการส่งภาพถ่ายใบนำฝากเงิน ทาง E-mail : manasradaya@gmail.com

หรือ Line ID : nuimas หรือ โทรสอบถามได้ที่ คุณมนัสรฎาญา วิเศษ (หนุ่ย) โทรศัพท์ 098-9563551

อบรมวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น. 
ณ คณะดุริยางคศาสตร์ อาคาร 11 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ไม่มีการรับสมัครหน้างาน
กรุณาสมัครทางช่องทางที่กำหนดให้เท่านั้น
หรือสอบถามทางอีเมล์ prapansakp@hotmail.com

Powered by MakeWebEasy.com