“ความคิดสร้างสรรค์ในหลักสูตรดนตรีศึกษา”

927 จำนวนผู้เข้าชม  | 

“ความคิดสร้างสรรค์ในหลักสูตรดนตรีศึกษา”

สมาคมครูดนตรีฯ ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมครูดนตรี เรื่อง “ความคิดสร้างสรรค์ในหลักสูตรดนตรีศึกษา” ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 – 15.30 น. ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วิทยากร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย  หิรัญรักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย หิรัญรักษ์ อดีตอาจารย์ประจำ  สาขาดนตรีศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันอาจารย์ แขนวงวิชาดนตรีศึกษา คณะดุริยางคศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อาจารย์จบปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกประวัติศาสตร์ – วิชาโทดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปริญญาโท  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัฒนธรรมการดนตรี  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี วิชาเอกดนตรีศึกษา       วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

          อาจารย์ศักดิ์ชัย หิรัญรักษ์  มีผลงานมากมายทางด้านดนตรีศึกษา งานวิจัย ได้แก่  การพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศทางดนตรี ในโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้สาขาดนตรี ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวตน(self) ตามแนวคิดจุดมุ่งหมายการศึกษาของมาซาโน้กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการอ่านและร้องโน้ตของนักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล  การเปรียบเทียบการสร้างความพร้อมของเยาวชนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่  21 หลักสูตรดนตรีศึกษา พื้นฐานทั่วไปของประเทศไทยเปรียบเทียบกับนานาประเทศ ชุดการเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านกระบวนการทางดนตรีศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ทุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ประจำปี พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ยังแปลและเรียบเรียงตำราด้านดนตรีศึกษาต่างๆ เช่น  ทักษะการคิดเป็นทางดนตรี แปลและเรียบเรียงจาก Dimension of  Musical Thinking การเรียนแบบร่วมมือกันในวิชาดนตรี แปลและเรียบเรียงจาก Cooperative Learning in ของสมาคมครูดนตรี แห่งสหรัฐอเมริกา. MENC: The National Association for Music Educational และหนังสือที่ท่านจะได้เห็นเร็วๆนี้ ได้แก่  การสอนการฟังดนตรีในวิชาดนตรีศึกษา และการสอนทักษะความคิดสร้างสรรค์ในวิชาดนตรีศึกษา

สำหรับเนื้อหาที่อาจารย์ศักดิ์ชัยจะพูดในการอบรมครั้งนี้ ได้แก่

-      กระบวนทัศน์การสอนความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรีศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 นิยามความหมายอดีต-ปัจจุบัน

-      หลักสูตร วิธีสอน และการประเมินผล เพื่อกระบวนการ(Process)สำคัญเท่ากับผลลัพท์(Produets)

-      วิธีสอน การประเมินผลและความคิดสร้างสรรค์จากหลักสูตรต่างประเทศ

-      การแต่งเพลงเด็ก

-      การฝึกปฏิบัติ music improvisation และสร้างสรรค์เกี่ยวกับ rhythmic pattern, theme and variation,body percussion และอื่นๆ

          จากความรู้และประสบการณ์ทางดนตรีศึกษาของอาจารย์ศักดิ์ชัย ซึ่งสอนเป็นเวลายาวนาน  สมาคมครูดนตรีฯ เชื่อว่าท่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจอย่างดียิ่งเกี่ยวกับดนตรีศึกษา รู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนดนตรี  ได้แนวคิดใหม่ๆ ในการนำไปใช้กับผู้เรียน  สมาคมครูดนตรีฯ จึงใคร่ขอเชิญท่านสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้