การสอบออนไลน ภาคปฏิบัติดนตรีไทย “ขิม ซอด้วง ซออู้” ของสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ในเดือน ตุลาคม ปี 2565

831 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การสอบออนไลน ภาคปฏิบัติดนตรีไทย “ขิม ซอด้วง ซออู้” ของสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ในเดือน ตุลาคม ปี 2565

การสอบออนไลน ภาคปฏิบัติดนตรีไทย “ขิม ซอด้วง ซออู้”

ของสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) เดือน ตุลาคม ปี 2565

เนื่องจากสถานการณ์โควิด สมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย)

จึงได้มีการปรับการสอบภาคปฏิบัติดนตรีไทย ขิม ซอด้วง ซออู้ดังนี้

1. ปรับวิธีการสอบ เป็นการสอบแบบออนไลน์ ในเดือน ตุลาคม 2565
โดยใช้ช่องทางนี้ https://forms.gle/UhPF2WnMcC636xc28

2. เพลงสอบ ใช้เพลงสอบตามหนังสือการสอบภาคปฏิบัติดนตรีไทย ขิม ซอด้วง ซออู้ ตามเกณฑ์มาตรฐานของสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ปี 2565 ซึ่งดูได้จาก Website และ Facebook ของสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพลงสอบ
โน้ตของขิมดูจากที่นี่

https://drive.google.com/file/d/1wiuz7t6ZOyN-3LTnuGBRV226K_8m1UFh/view?usp=sharing

โน้ตซอด้วง และะซออู้ ดูจากลิงค์นี่

https://drive.google.com/file/d/1NPf5zi9APROFnkw4EBfOpEUhrwjqrugB/view?usp=sharing

3. วิธีการอัดคลิปส่งสอบ ขิม ซอด้วง และ ซออู้
1) เพลงเดี่ยว เพลงที่มีทางหวานและทางเก็บต้องบรรเลงทั้ง 2 ทาง
2) วิธีการบรรเลง แต่ละเพลงไม่ต้องบรรเลงกลับต้น

ยกเว้น ท่อนที่มีทํานองเที่ยวแรกและเที่ยวกลับต่างกันต้องบรรเลง

3) เครื่องประกอบจังหวะ ไม่บังคับ มีก็ได้ ไม่มีก็ได้
4) การแต่งกาย แต่งกายให้เรียบร้อย ใส่ชุดนักเรียน หรือไม่ใส่ก็ได้
5) การส่งคลิปเพลงสอบ ขอให้อัดคลิปแยกกันในแต่ละเพลง
6) การแนะนําตัว บอก ชื่อ-สกุล ระดับสอบ ชื่อเพลงสอบ ก่อนบรรเลงทุกคลิป

4. การลงทะเบียนสมัครสอบ
1) ระดับ 1-4 ผู้สอบสามารถเลือกสมัครสอบระดับใดก็ได้
2) ระดับ 5 ผู้สอบต้องสอบผ่านระดับ 4 ก่อน จึงจะมีสิทธิสมัครสอบระดับ 5
3) ระดับ 6-7-8-9 ผู้สอบต้องสอบเรียงแต่ละระดับ โดยไม่มีการสอบข้ามขั้น
5. เกณฑ์การตัดสินคะแนนทดสอบความสามารถในการบรรเลง

ผู้มีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรในแต่ละระดับ ต้องสอบผ่านตามเกณฑ์การตัดสิน

คะแนนทดสอบความสามารถในการบรรเลงของสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ดังนี้

เกียรตินิยม อันดับ 1 = 90-100 คะแนน
เกียรตินิยม อันดับ 2 = 80-89 คะแนน
สอบผ่าน 65-79 คะแนน
สอบไม่ผ่าน ต่ํากว่า 65 คะแนน

หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการการทดสอบถือเป็นมติเอกฉันท์

6. ค่าลงทะเบียนสมัครสอบ ขิม ซอด้วง ซออู้
ระดับ 1 = 500 บาท
ระดับ 2 = 700 บาท
ระดับ 3 = 1,000 บาท
ระดับ 4 = 1,300 บาท
ระดับ 5 = 1,600 บาท
ระดับ 6 = 2,000 บาท
ระดับ 7 = 3,000 บาท
ระดับ 8 = 4,000 บาท
ระดับ 9 = 5,000 บาท

 

* ลิงค์สำหรับส่งคลิปการทดสอบ ขิม ซอด้วง ซออู้ 

https://forms.gle/JjewXrCaG

ประกาศวันที่ 9 กันยายน 2565

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้