โครงการ ร้อง เล่น เต้น รำ วัฒนธรรมอาเซียน”การอบรมเชิงปฏิบัติการเพลงร้องพื้นบ้านอาเซียน ครั้งที่ 1

โครงการ ร้อง เล่น เต้น รำ วัฒนธรรมอาเซียน”การอบรมเชิงปฏิบัติการเพลงร้องพื้นบ้านอาเซียน ครั้งที่ 1

สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ร่วมกับ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ขอเชิญครูดนตรี และผู้สนใจสมัครร่วม “โครงการ ร้อง เล่น เต้น รำ วัฒนธรรมอาเซียน”การอบรมเชิงปฏิบัติการเพลงร้องพื้นบ้านอาเซียน ครั้งที่ 1
อบรมผ่านระบบออนไลน์โดยศึกษาด้วยตนเอง วีดีทัศน์สาธิตการขับร้องเพลงพื้นบ้านอาเซียนโดยวิทยากรจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม

รับสมัครทาง  https://forms.gle/BDqiTD2z6Yw4GTLh9
กรุณาสมัครก่อนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เพื่อทางสมาคมจะจัดส่ง

วิธีการอบรมและเอกสารให้ท่านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวน 200 คน
ผู้อบรมที่ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ และส่งงาน(ออนไลน์) ตามกำหนด จะได้รับเกียรติบัตรร่วมการอบรม
สนใจสอบถามโทร 082-564-1724 อ.อภิชาติ ดวงเบ้า

รายละเอียด กำหนดการ ดูได้จากทาง https://drive.google.com/file/d/1RCP7-d7Yr3K-_LzQ4678SVk23jiWkjC6/view?usp=sharing


Powered by MakeWebEasy.com