Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

musicman3tu@Gmail.com

  ปัญหาจากการเรียนการสอนยุคโควิค 19 นำเสนอโดยครูผู้สอน และแนวทางการแก้ไข (296 อ่าน)

26 ก.ค. 2564 20:19

ปัญหาจากการเรียนการสอนยุคโควิค 19 นำเสนอโดยครูผู้สอน และแนวทางการแก้ไข

* พิมพ์ข้อความใส่ในกระทู้ ส่วน บทความ รูปภาพ ที่เตรียมแล้วจะต้องแชร์ผ่าน Google drive ต้องใส่ชื่อ Link ยกตัวอย่าง


https://drive.google.com/file/d/1ZFLLfVTPqu6O766p8W81ShaZmOP7h8B6/view?usp=sharing

124.120.192.223

Admin_support

Admin_support

ผู้ดูแล

musicman3tu@Gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com