โครงการสอบปฎิบัติเครื่องดนตรี ซอด้วงและซออู้

สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ร่วมกับ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ขอเชิญผู้มีความสามารถทางการบรรเลงซอด้วง หรือซออู้ ร่วมการทดสอบเทียบมาตรฐานภาคปฏิบัติดนตรีไทย “ซอด้วง ซออู้”

ระดับเกรด 1-4 เพื่อรับประกาศนียบัตรความสามารถในการบรรเลง

ทดสอบวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 รายงานตัวเวลา 8.30 น. ที่คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

สามารถดูรายละเอียดเพลงสอบได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1Y4reuIZUECrHick9zvJ8cBLUdABBbnbg?fbclid=IwAR1sQQJYmUGLmLrMpcG1F01EQfxV-m8YZtWQD1nKlMtYaYsZ3ZvpA-csslE

ดูอัตราค่าสมัครสอบและรายละเอียดโครงการที่
https://bit.ly/39TltnH

(ใช้อัตราเดียวกับการสอบขิม) นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปสามารถร่วมการทดสอบได้

ชำระเงินค่าสมัคร ทาง ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อบัญชี สมาคมครูดนตรี เลขที่บัญชี 333-217139-7
และการยืนยันการสมัคร ด้วยการส่งภาพถ่ายใบนำฝากเงิน ทาง E-mail : manasradaya@gmail.com

หรือ Line ID : nuimas หรือ โทรสอบถามได้ที่ คุณมนัสรฎาญา วิเศษ (หนุ่ย) โทรศัพท์ 098-9563551

Powered by MakeWebEasy.com