จดหมายข่าว ปี 2562

สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ร่วมกับ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เชิญสมาชิกและผู้สนใจร่วมการอบรมดนตรีประจำเดือนมีนาคม 2562

(1) หัวข้อ "เกมส์ดนตรี" วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ลดา ธรรมพิทักษ์กุล อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญทางเกมส์ดนตรี สมัครได้ทาง https://goo.gl/forms/p6szVPx0qL0ERUx02

(2) หัวข้อ "หน้าทับเพลงไทย" วิทยากรโดย อาจารย์ไกรฤทธิ์ กันเรือง อดีตอาจารย์วิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร เชี่ยวชาญเครื่องหนัง (กลอง) ทุกชนิด อาจารย์จะพูดเกี่ยวกับ รูปแบบหน้าทับของเพลงไทย ทั้งเพลงบรรเลง เพลงหน้าพาทย์ และเพลงประกอบโขน ลคร สมัครได้ทาง https://goo.gl/forms/UZEaeYEDfsSht2F63

ผู้ที่ต้องการหนังสือเชิญถึงต้นสังกัด กรุณาแจ้งตามช่องทางสมัครข้างต้น

ขอความขอความอนุเคราะห์ค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวันและค่านักศึกษาช่วยงาน ท่านละ 400 บาท โดยโอนเงินธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ชื่อบัญชี นายศักดิ์ชัย หิรัญรักษ์ เลขที่บัญชี 047-805176-6
และการยืนยันการสมัคร ด้วยการส่งภาพถ่ายใบนำฝากเงิน ทาง E-mail : manasradaya@gmail.com หรือ Line ID : nuimas หรือ โทรสอบถามได้ที่ คุณมนัสรฎาญา วิเศษ (หนุ่ย) โทรศัพท์ 098-9563551

อบรมวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น.
ณ คณะดุริยางคศาสตร์ อาคาร 11 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

หากท่านมาสมัครหน้างานจะเสียค่าเอกสารและอาหาร 600 บาท
กรุณาสมัครทางช่องทางที่กำหนดให้เท่านั้น
หรือสอบถามทางอีเมล์ prapansakp@hotmail.com
Powered by MakeWebEasy.com