การอบรมครูดนตรี ( ทุกวันศุกร์ต้นเดือน )

สมาคมครูดนตรีฯ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมอบรมครูดนตรี เรื่อง “เพลงพื้นบ้านประสานเสียง” ในวันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 9.00 – 15.30 น. ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วิทยากรได้แก่ อาจารย์ศรินทร์ จินตนเสรี และอาจารย์จินตนา กล้ายประยงค์

สมาคมครูดนตรีฯ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมอบรมครูดนตรี เรื่อง “การวิจัยดนตรีสร้างสรรค์” ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 – 15.30 น. ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

สมาคมครูดนตรีฯ   ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมอบรมครูดนตรี เรื่อง “Song writing”      ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 – 15.30 น.   ณ คณะดุริยางคศาสตร์      มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วิทยากรได้แก่  อาจารย์วีรณัฐ  ทิพยมณฑล(แจ๊ป)     อาจารย์ประภพ  ชมถาวร(กอล์ฟ) และ อาจารย์ปิยะวิทย์  ขันธศิริ(แชมป์)                 

สมาคมครูดนตรีฯ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมอบรมครูดนตรี เรื่อง “ขยับกรับเสภา”  ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 – 15.30 น. ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วิทยากรได้แก่ อาจารย์ศิริ  วิชเวช  ศิลปินแห่งชาติ และศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ พูนพิศ  อมาตยกุล

โน้ตเพลงสอบขิม ระดับ 7

โน้ตเพลงสอบขิม ระดับ 6

โน้ตเพลงสอบขิม ระดับ 5

โน้ตเพลงสอบขิม ระดับ 4

โน้ตเพลงสอบขิม ระดับ 3

โน้ตเพลงสอบขิม ระดับ 2

โน้ตเพลงสอบขิม ระดับ 1

Powered by MakeWebEasy.com