"การสร้างสรรค์ดนตรีร่วมสมัยทางมานุษยดุริยางควิทยา" โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา รุ่งเรือง

261 จำนวนผู้เข้าชม  | 

"การสร้างสรรค์ดนตรีร่วมสมัยทางมานุษยดุริยางควิทยา" โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา รุ่งเรือง

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมกับ สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

ขอเชิญครูดนตรีและผู้สนใจทั่วไป เข้ารับการอบรมเรื่อง "การสร้างสรรค์ดนตรีร่วมสมัยทางมานุษยดุริยางควิทยา"
โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา รุ่งเรือง
ในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 18.00 – 20.00 น. ผ่านทาง Application ZOOM

สมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ https://forms.gle/u4H6Atfi1aYpgk6Q7
ปิดรับลงทะเบียน วันพฤหัสที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น.
(มีเกียรติบัตรร่วมการอบรม)

สอบถามเพิ่มเติมที่ facebook สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

โทร 02-431-5569, 02-800-6800, แฟกซ์ 02-800-6806 ,

www.facebook.com/BtuDuriyangkhsast

Powered by MakeWebEasy.com