ประกาศเปลี่ยนวิธีการทดสอบมาตรฐานปฏิบัติดนตรีด้วยวิธีออนไลน์

173 จำนวนผู้เข้าชม  | 

โปสเตอร์สอบออนไลน์2564

ประกาศเปลี่ยนวิธีการทดสอบมาตรฐานปฏิบัติดนตรีด้วยวิธีออนไลน์

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ในประเทศไทยระยะนี้ยังไม่ปลอดภัยต่อการทำกิจกรรมการทดสอบมาตรฐานปฏิบัติดนตรีตามปรกติ สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) จึงจะปรับเปลี่ยนการสอบในปีนี้ให้เป็นวิธีการสอบแบบออนไลน์ทุกประเภทเครื่องดนตรี โดยมีขั้นตอนดังนี้

(1) ให้ผู้สมัครสอบ ได้บันทึกวิดีโอและอัพโหลดไปที่ แอพพลิเคชั่น YouTube โดยบันทึกให้เห็นท่าทางการบรรเลงอย่างชัดเจน และเสียงดนตรีดังชัดเจน ไม่มีการตัดต่อ หรือ ใช้เอฟเฟคช่วยเรื่องเสียงดนตรี

(2) วิธีการบันทึก

(2.1) ผู้สมัครสอบดนตรีไทย ให้กล่าวแนะนำชื่อ นามสกุล ระดับเกรดที่สอบ และชื่อบทเพลงที่บรรเลง และบรรเลงบทเพลง ทั้งเพลงบังคับ และเพลงเลือก ตามหลักสูตรที่กำหนดในแต่ละเกรด โดยบันทึกติดต่อกันเพลงคลิปเดียวเท่านั้น ผู้สอบสามารถใช้เครื่องดนตรีไทยประกอบจังหวะในการบันทึก หรือ ไม่ใช้ก็ได้

(2.2) ผู้สมัครสอบไวโอลิน ให้กล่าวแนะนำชื่อ นามสกุล ระดับเกรดที่สอบ และบรรเลงบันไดเสียงโดยเลือกมา 2 บันไดเสียง และบรรเลงบทเพลงทดสอบ 3 เพลง จากเพลงที่กำหนด 3 กลุ่ม กลุ่มละ 1 เพลง สามารถดูโน้ตขณะสอบได้ ผู้สอบสามารถใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการบันทึก หรือ ไม่ใช้ก็ได้

(3) ผู้สมัครเข้าไปกรอกรายละเอียด และส่ง Link เพื่อเข้าชมวิดีโอในแอพพลิเคชั่น YouTube ได้ทาง Google form ต่อไปนี้ https://forms.gle/7tbBsEzAbPrYXu9p9 ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2564

(4) คณะกรรมการจะตัดสินผลการทดสอบในวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom ซึ่งผู้สมัครสอบไม่ต้องเข้าร่วมในวันดังกล่าว

(5) ประกาศผลคะแนนในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ผ่านทาง Facebook สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) และเว็บไซด์ สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) krudontrithailand.com และติดตามนัดหมายเพื่อการรับมอบประกาศนียบัตรต่อไป

ท่านผู้สนใจสมัครร่วมการทดสอบเพิ่มเติม ยังสามารถสมัครและชำระเงินค่าสมัครได้ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 และจะประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิร่วมการทดสอบในวันที่ 16 กันยายน 2564

Powered by MakeWebEasy.com