การทดสอบเทียบมาตรฐานภาคปฏิบัติดนตรีไทย “ซอด้วง ซออู้” ระดับเกรด 1-4

การทดสอบเทียบมาตรฐานภาคปฏิบัติดนตรีไทย  “ซอด้วง ซออู้” ระดับเกรด 1-4

สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ร่วมกับ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ขอเชิญผู้มีความสามารถทางการบรรเลง ร่วมการทดสอบเทียบมาตรฐานภาคปฏิบัติดนตรีไทย

“ซอด้วง ซออู้” ระดับเกรด 1-4 เพื่อรับประกาศนียบัตรความสามารถในการบรรเลง
ทดสอบวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 รายงานตัวเวลา 8.30 น.

ที่คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

สามารถดูรายละเอียดเพลงสอบได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1Y4reuIZUECrHick9zvJ8cBLUdABBbnbg?fbclid=IwAR1sQQJYmUGLmLrMpcG1F01EQfxV-m8YZtWQD1nKlMtYaYsZ3ZvpA-csslE

ดูอัตราค่าสมัครสอบและรายละเอียดโครงการที่

https://bit.ly/39TltnH

 

นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปสามารถร่วมการทดสอบได้

 

ชำระเงินค่าสมัคร ทาง ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อบัญชี สมาคมครูดนตรี เลขที่บัญชี 333-217139-7
และการยืนยันการสมัคร ด้วยการส่งภาพถ่ายใบนำฝากเงิน

ทาง E-mail : manasradaya@gmail.com หรือ Line ID : nuimas หรือ

โทรสอบถามได้ที่ คุณมนัสรฎาญา วิเศษ (หนุ่ย) โทรศัพท์ 098-9563551

 

 

 

 

 

 

 

 
Drop here!

Powered by MakeWebEasy.com