โครงการทดสอบมาตรฐานดนตรีไทยและดนตรีสากล

โครงการทดสอบมาตรฐานดนตรีไทยและดนตรีสากล

สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ร่วมกับ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเชิญนักเรียน และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทดสอบมาตรฐานดนตรีไทยและดนตรีสากล ในเครื่องดนตรี ขิม, ซออู้, ซอด้วง, ไวโอลิน และทฤษฎีดนตรีสากล

ผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับประกาศนียบัตร ซึ่งเป็น portfolio ความสามารถพิเศษดนตรีได้ 

Powered by MakeWebEasy.com