การแนะแนวการสอบภาคปฏิบัติเครื่องดนตรี “ขิม ซอด้วง ซออู้ ไวโอลิน” และทฤษฎีดนตรีสากล

42 จำนวนผู้เข้าชม  |  อบรมทุกวันศุกร์ต้นเดือน

การแนะแนวการสอบภาคปฏิบัติเครื่องดนตรี “ขิม ซอด้วง ซออู้ ไวโอลิน” และทฤษฎีดนตรีสากล

ขอเชิญฟังการบรรยาย การแนะแนวการสอบภาคปฏิบัติเครื่องดนตรี “ขิม ซอด้วง ซออู้ ไวโอลิน”

และทฤษฎีดนตรีสากล โดย สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ร่วมกับ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อทราบแนวทางในการเข้าร่วมการทดสอบของสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

ในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ คณะดุริยางคศาสตร์ อาคาร 11 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ไม่มีค่าใช้จ่าย

กรุณาสำรองที่นั่งได้ทาง https://forms.gle/vNY3f3bL5FAejksx5
 

Powered by MakeWebEasy.com