การอบรม "เทคโนโลยีดนตรี"

658 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การอบรม "เทคโนโลยีดนตรี"

สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ร่วมกับ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ขอเชิญครูดนตรี และผู้สนใจร่วมการอบรม "เทคโนโลยีดนตรี"

โดย อาจารย์ ดร.รุจิภาส ภูธนัญนฤภัทร (อ.ใบไม้)

อบรมวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-16.00 น. 
ณ คณะดุริยางคศาสตร์ อาคาร 11 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี


 

Drop here!

Powered by MakeWebEasy.com