งานการอบรม "งานวิจัยสร้างสรรค์ดนตรีไทยและสากล"

159 จำนวนผู้เข้าชม  | 

งานการอบรม "งานวิจัยสร้างสรรค์ดนตรีไทยและสากล"

สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ร่วมกับ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ขอเชิญครูดนตรี และผู้สนใจร่วมงานการอบรม "งานวิจัยสร้างสรรค์ดนตรีไทยและสากล"

โดย วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ด่านประดิษฐ์อาจารย์ ดร.กฤษฎา ดาวเรือง อาจารย์ฐิตินันท์ เจริญสลุง


อบรมวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-16.00 น. 
ณ คณะดุริยางคศาสตร์ อาคาร 11 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี


Powered by MakeWebEasy.com