"การประพันธ์เพลง" โดย อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ

"การประพันธ์เพลง" โดย อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ

สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ร่วมกับ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอเชิญครูดนตรี และผู้สนใจร่วมการอบรม "การประพันธ์เพลง"

โดย อาจารย์ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ ผู้เชี่ยวชาญการประพันธ์เพลงที่ได้รับรางวัลระดับโลกมากมาย และปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://forms.gle/eCzT83bDLW7V38qj9
ภายในวันที่ 29 เมษายน 2562 เท่านั้น

ผู้ที่ต้องการหนังสือเชิญถึงต้นสังกัด กรุณาแจ้งตามช่องทางสมัครข้างต้น

ขอความขอความอนุเคราะห์ค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวันและค่านักศึกษาช่วยงาน ท่านละ 400 บาท

โดยโอนเงินธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ชื่อบัญชี นายศักดิ์ชัย หิรัญรักษ์ เลขที่บัญชี 047-805176-6
และการยืนยันการสมัคร ด้วยการส่งภาพถ่ายใบนำฝากเงิน ทาง E-mail : manasradaya@gmail.com หรือ Line ID : nuimas

หรือ โทรสอบถามได้ที่ คุณมนัสรฎาญา วิเศษ (หนุ่ย) โทรศัพท์ 098-9563551

อบรมวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น. 
ณ คณะดุริยางคศาสตร์ อาคาร 11 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ไม่มีการรับสมัครหน้างาน
กรุณาสมัครทางช่องทางที่กำหนดให้เท่านั้น
หรือสอบถามทางอีเมล์ prapansakp@hotmail.com

Powered by MakeWebEasy.com