http://www.krudontrithailand.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 ท่านถาม-เราตอบ

 ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ29/09/2010
อัพเดท23/06/2017
ผู้เข้าชม109,301
เปิดเพจ133,699

บริการ

หลักสูตรและเพลงสอบกู่เจิง

ตารางสัมมนา

จดหมายข่าว

หลักสูตรและการสอบประกาศนียบัตรครูดนตรี ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง

กิจกรรมครูดนตรี

จดหมายข่าว ฉบับที่ 5

จดหมายข่าว ฉบับที่  5

พฤษภาคม – มิถุนายน 2560

 

เรียน     ท่านสมาชิกสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

1.  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

                1.1 สมาคมครูดนตรีฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมอบรมครูดนตรี  เรื่อง  Music Composition”   วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน  2560   เวลา 9-00 - 15.30 น.   ณ คณะดุริยางคศาสตร์   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี    วิทยากรที่จะมาบรรยาย    ได้แก่     อาจารย์ ดร.จิรเดช   เสตะพันธุ

            อาจารย์ ดร.จิรเดช  เสตะพันธุ

                                                                                    

                อาจารย์ ดร.จิรเดช  เสตะพันธุ   จบปริญญาเอกทางการประพันธ์เพลงจาก มหาวิทยาลัย Northwestern ประเทศสหรัฐอเมริกา  ปริญญาโท ทางการประพันธ์เพลงจากมหาวิทยาลัย Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา  และจบปริญญาตรีทางดนตรีสากล(เอกกีต้าร์)จากคณะศิลปกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                ขณะเรียนดนตรีที่จุฬาฯ ได้มีโอกาสศึกษาดนตรีกับอาจารย์ Bruce Gaston และทำงานร่วมกับวงฟองน้ำในฐานะนักกีต้าร์และนักประพันธ์เพลง  ช่วงที่เรียนในมหาวิทยาลัย Southern California ได้ศึกษากับนักประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียง ได้แก่ Donald Crockett และขณะศึกษาปริญญาเอกที่ Northwestern University ก็ได้ศึกษากับนักประพันธ์เพลงระดับโลกหลายท่าน เช่น M.William  Karlins,  Marta  Ptaszynska,  Amnon Wolman,  Michael  Pisaro และ Stephen  Syverad หลังจากกลับมาเมืองไทยอาจารย์ดร.จิรเดช ได้รับเชิญเป็นอาจารย์ดนตรีหลายมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรังสิต  ปัจจุบันเป็นรองอธิการบดีด้านวิชาการที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

                อาจารย์ ดร.จิรเดช ได้รับทุนจากสถาบันต่างๆ มากมาย เช่น Michael Mason ได้รับรางวัลจาก NSCO Composers Award, William T.Faricy Composition Award, Yoshiro Irino Prize และ The Composers Guild Award. ผลงานเพลงของอาจารย์มีการนำออกแสดงในประเทศต่างๆ เช่น จีน อิตาลี  ญี่ปุ่น  มาเลเซีย  โปแลนด์  สโลวาเนีย  ประเทศไทยและอเมริกา

                สมาคมครูดนตรีฯ คิดว่าเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่ท่านจะได้รับฟังแนวทางการประพันธ์เพลงของอาจารย์ ดร.จิรเดช  เสตะพันธุ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้สูงมาบรรยาย  จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมครั้งนี้

                1.2 สมาคมครูดนตรีฯ ต้องขอประทานโทษท่านสมาชิกที่สมัครไม่ทันการเข้าร่วมประชุมดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียน วันที่ 11-13 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  ทั้งนี้เนื่องจากมีผู้สนใจจำนวนมาก  สมาคมครูดนตรีฯเปิดรับสมัครวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2560 จำนวน 300 คน   ปรากฏว่าเปิดรับสมัครเพียงวันแรกเต็ม  จึงต้องให้ท่านที่ต้องการเข้าร่วมสมัครสำรองที่นั่งไว้  โดยติดต่อที่ผู้ช่วยเลขาสมาคมฯ คือ คุณมนัสรฎาญา  วิเศษ(หนุ่ย)  อีเมล  masadaya@hotmail.com   ซึ่งคุณหนุ่ยจะรวบรวมรายชื่อของท่านเข้าไว้ในรายชื่อสำรอง   ถ้าท่านสนใจจะไปฟังหรือไปชม    ท่านสามารถกระทำได้โดยเข้าฟังและชม Workshop และการแสดงดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียนของแต่ละชาติและเพลงพระราชนิพนธ์  ซึ่งคณะวิทยากรเป็นผู้แสดง  อย่างไรก็ตามบางท่านอาจไม่มีโอกาสร่วมกิจกรรมภาคปฏิบัติ   ถ้าเครื่องดนตรีไม่เพียงพอ หรือห้องนาฏศิลป์เต็ม   ซึ่งสมาคมครูดนตรีฯ ต้องขอประทานโทษไว้ ณ. ที่นี้ด้วย

                1.3 ท่านที่สนใจการแสดงดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียนและฟังวงดนตรีอาเซียนบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์  ขอเชิญรับฟังและชมได้ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560  เวลา  14.30-16.30 น. ณ หอประชุมเล็ก  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แนบรายการแสดงมาด้วยแล้ว

2.  เรื่องขอขอบคุณ

            สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ขอขอบคุณอาจารย์นลิน   โกเมนตระการ  ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร เรื่อง Classroom Guitar  ให้กับสมาคมฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560  ซึ่งท่านสมาชิกให้ความสนใจและประทับใจเป็นอย่างยิ่ง  อาจารย์นลินแนะนำวิธีสอนและเทคนิคการบรรเลงกีตาร์  ซึ่งเป็นเครื่องดนตรียอดนิยมของเด็กๆ  ดังนั้น การสอนของอาจารย์นลิน  จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งกับครูผู้สอนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

                สุดท้ายนี้  สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)  ขอขอบคุณท่านสมาชิกทั้งหลายที่ให้ความสนใจกิจกรรมสมาคมฯ   โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียนและการแสดงเพลงพระราชนิพนธ์  โดยวงดนตรีอาเซียน  ซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลามจนเกินประมาณการที่ตั้งไว้  อย่างไรก็ตามสมาคมฯ ก็จะพยายามจัดให้ท่านได้รับความรู้อย่างเต็มที่เท่าที่สถานการณ์จะอำนวย

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(รองศาสตราจารย์อรวรรณ    บรรจงศิลป)

นายกสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

 

ผู้ประสานงาน

รศ.อรวรรณ   บรรจงศิลป                     โทร.086-0648134                E-mail : orawan_khim@hotmail.co.th

ผศ.พงษ์ลดา   ธรรมพิทักษ์กุล             โทร.086-8868506                                E-mail : pongladachula@hotmail.com

ผศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์   พุ่มอินทร์          โทร.089-1719495                                E-mail : prapansakp@hotmail.com

อาจารย์วรเชษฐ์   วรพุทธินันท์             โทร.093-5617278                                E-mail : new_drsaxmsu@yahoo.com

น.ส.มนัสรฎาญา   วิเศษ                       โทร.098-9563551                                E-mail : masadaya@hotmail.com

สมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย) Thailand Music Educators Association (TMEA)

เลขที่ 49 ซอยตากสิน 40 แขวงดาวคะนองเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

สมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย)  ร่วมกับ  คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

จัดอบรมครูดนตรี ปี 2560

ณ  คณะดุริยางคศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

วัน/เดือน/ปี

เวลา

หัวข้อการอบรม

วิทยากร

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

09.00-15.30 น.

Music Improvisation

Koh Mr.Saxman

(อ.เศกผล อุ่นสำราญ)

อ.ช้างต้น กุญชร ณ อยุธยา

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560

09.00-15.30 น.

การขับร้องประสานเสียง

อ.วณี  ลัดดากลม

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560

09.00-15.30 น.

Percussion Ensemble

อ.อนุสรณ์  พรเนรมิต 

อ.พงษกรณ์  ทองลิ้ม 

อ.เลิศศักดิ์  รักสุจริต

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560

09.00-15.30 น.

Classroom Guitar

อ.นลิน  โกเมนตระการ

 

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560

09.00-15.30 น.

Music Composition สำหรับครูดนตรี

ดร.จิรเดช  เสตะพันธุ

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560

09.00-15.30 น.

-สุนทรียรสในการขับร้องเพลงไทย

-ทำไมเด็กชอบร้องเพลไทย

อ.สมชาย  ทับพร

อ.ศิริกุล  วรบุตร

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560

09.00-15.30 น.

วงดนตรีลูกทุ่งในโรงเรียน

ดร.นิวัฒน์  วรรณธรรมและคณะ

 

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560

09.00-15.30 น.

การเรียบเรียงเสียงประสานเบื้องต้น

ดร.รุจิภาส  ภูธนัญนฤภัทร

 

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560

09.00-15.30 น.

บทเพลงเพื่อส่งเสริมคุณธรรม

รศ.ดร.ปัญญา  รุ่งเรือง

 

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560

09.00-15.30 น.

ดนตรีร่วมสมัย

ดร.โกวิทย์  ขันธศิริและคณะ

 

หมายเหตุ   หัวข้อการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การแสดงดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียนและเพลงพระราชนิพนธ์

13 มิถุนายน 2560

ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

---------------------------------

รายการแสดง

                14.30 - 16.30 น.                                การบรรเลงดนตรีอาเซียน  เพลงพระราชนิพนธ์

                                                                                “ชะตาชีวิต”                                                                                                                                                                                         “ยามเย็น”                           

 

                                                                การแสดงนาฏศิลป์และดนตรีอาเซียน  เพลงพระราชนิพนธ์

                                                                                “อาทิตย์อับแสง”

 

                                                                การแสดงดนตรี-นาฏศิลป์อาเซียน

                                                                                - บรูไน

                                                                                - กัมพูชา

                                                                                - อินโดนิเซีย

                                                                                - ลาว

                                                                                - มาเลเซีย

                                                                                - เมียนมาร์

                                                                                - ฟิลิปปินส์

                                                                                - สิงคโปร์

                                                                                - ไทย

                                                                                - เวียดนาม

                                                                การแสดงดนตรี – นาฏศิลป์อาเซียน เพลงพระราชนิพนธ์

                                                                                Oh I Say” (ร่วมด้วยคณะผู้เข้าประชุม)

--------------------------------------------

ผู้ประสานงาน

รศ.อรวรรณ   บรรจงศิลป  โทร.086-0648134                                    E-mail : orawan_khim@hotmail.co.th

ผศ.พงษ์ลดา   ธรรมพิทักษ์กุล  โทร.086-8868506                              E-mail : pongladachula@hotmail.com

ผศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์   พุ่มอินทร์  โทร.089-1719495                            E-mail : prapansakp@hotmail.com

อ.นวลนุช   ใจบรรจง  โทร.083-0422921                                         E-mail : nuannud09@gmail.com

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view