http://www.krudontrithailand.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 ท่านถาม-เราตอบ

 ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ29/09/2010
อัพเดท13/03/2018
ผู้เข้าชม110,581
เปิดเพจ135,690

บริการ

หลักสูตรและเพลงสอบกู่เจิง

ตารางสัมมนา

จดหมายข่าว

หลักสูตรและการสอบประกาศนียบัตรครูดนตรี ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง

กิจกรรมครูดนตรี

จดหมายข่าว ฉบับที่ 2

กุมภาพันธ์ – มีนาคม  2561

 

เรียน    ท่านสมาชิกสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

            1.1 เรื่องการประชุมใหญ่สามัญของสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) สมาคมครูดนตรีฯได้มีการรายงานสรุปกิจกรรมและการเงินให้สมาชิกฟัง หลังจากนั้นเป็นการเลือกตั้งนายกสมาคมฯคนใหม่  ในการเลือกตั้งมีผู้เสนอชื่อ 2 คน คือ รศ.อรวรรณ  บรรจงศิลป  และ ดร.รุจิภาส  ภูธนัญนฤภัทร  จากการโหวตเสียงของสมาชิกที่มาประชุมทั้งหมด  ผลปรากฏว่า รศ.อรวรรณ  บรรจงศิลป  ได้คะแนนมากกว่า ดร.รุจิภาส  ภูธนัญนฤภัทร  ซึ่งหลังจากนี้สมาคมครูดนตรีฯ จะดำเนินเรื่องต่อไปสำหรับสมาชิกที่มิได้มา  ผลการเลือกตั้งจะเรียนให้ท่านสมาชิกทราบต่อไป

            1.2 สมาคมครูดนตรีฯ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมอบรมครูดนตรี เรื่อง “เทคโนโลยีดนตรี” ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 – 15.30 น. ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  วิทยากร ได้แก่  อาจารย์วีรภัทร์  อึ้งอัมพร จาก Conservatory of Music มหาวิทยาลัยรังสิต

 

อาจารย์ วีรภัทร์ อึ้งอัมพร (อ.แซ็ก)

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก กีต้าร์คลาสสิค คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศึกษาต่อ : Diploma สาขาเทคโนโลยีการผลิตดนตรี  Music Production & Engineering จาก Berklee College of Music, Boston USA.

 

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบันเป็นหัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตดนตรี ของ Conservatory of Music มหาวิทยาลัยรังสิต นอกจากนี้ยังเป็นนักแต่งเพลง นักดนตรี  โปรดิวเซอร์ ดูแลการผลิตผลงานเพลงให้แก่ศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น เบิร์ด ธงไชย, ตู่ นันทิดา, คริสติน่า,ใหม่ เจริญปุระ, โรส ศรินทิพย์, ม่าช่า, Calorues Bla Bla, เป๊ก ผลิตโชค, ไอซ์ ศรันยู, กอล์ฟ ไมค์, Sleepless Society, กบ เสาวนิตย์ เป็นต้น

ผลงานเพลงที่ได้รับความนิยมจำนวนมาก อาทิ

ก้อนหินก้อนนั้น, คนสุดท้าย, สิทธิ์ของเธอ, คนที่ไม่เข้าตา, เพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อ, รูปที่มีทุกบ้าน, พระราชาผู้ทรงธรรม, ลมหนาวและดาวเดือน, ยิ่งรักนิ่งเจ็บ ฯลฯ

            1.3 สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ร่วมกับ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดโครงการทดสอบดนตรีไทยภาคปฏิบัติ “ขิม” ระดับ1-9  ซึ่งจะทำการทดสอบในวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 ผู้สอบผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรความสามารถในการบรรเลงขิมตามระดับที่สอบ  ผู้สอบผ่านระดับ 6 ขึ้นไป  ถ้าสมัครเรียนดนตรีที่คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จะได้รับการเทียบโอนรายวิชาปฏิบัติขิม ทำให้ลดเวลาเรียนไม่ต้องเรียนซ้ำรายวิชานั้น

            รายละเอียดการสอบโปรดดูจาก Facebook สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) หรือ Website สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) www.krudontrithailand.com  ทั้งนี้สมาคมครูดนตรีฯ ได้แนบโครงการทดสอบดนตรีไทยภาคปฏิบัติ “ขิม” ระดับ1-9 มาด้วยแล้ว

            1.4 สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการเยาวชนดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 วันที่ 23-27 เมษายน 2561 โดยเชิญเยาวชนที่สนใจดนตรีไทย แต่ยังไม่เคยเล่นดนตรีไทยตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 2  เข้าร่วมฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย ขับร้องเพลงไทยและร่วมแสดงดนตรีไทย ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ผู้สนใจโปรดติดต่อที่  อาจารย์นวลนุช  ใจบรรจง  E-mail : nuannud09@gmail.com  ภายใน  วันที่ 1-25 มีนาคม 2561 โปรดดูรายละเอียดได้ที่ Website สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ซึ่งสมาคมฯได้แนบโครงการเยาวชนดนตรีไทยฯมาด้วยแล้ว

            1.5 สมาคมครูดนตรีฯ ได้แนบตารางการอบรมครูดนตรีตลอดปี 2561 พร้อมจดหมายข่าวฉบับนี้  ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมอบรมครูดนตรีตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

 

2. เรื่องขอขอบคุณ

            2.1 สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ขอขอบพระคุณอาจารย์ดุษฎี พนมยงค์ บุญทัศนกุล(ศิลปินแห่งชาติ) ครูเล็ก ภัทรวดี มีชูชน  ศาสตราจารย์ ดร.วีรชาติ  เปรมานนท์ ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรรายการเสวนาพิเศษ “ครูผู้สร้างสรรค์” เนื่องในวันประชุมใหญ่และอบรมครูดนตรีของสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีสมาชิกให้ความสนใจเป็นอันมาก

            ขอขอบคุณอาจารย์ลูเซีย ทังสุพานิช  อาจารย์กมลวัน  บุญยัษฐิติ ที่กรุณามาเป็นวิทยากร เรื่อง “การสอนเพลงและดนตรีเด็กเล็ก”  อาจารย์ดร.รุจิภาส ภูธนัญนฤภัทร เป็นวิทยากร เรื่อง “การเขียนโน้ตเพลงด้วยคอมพิวเตอร์” รศ.ดร.ปัญญา รุ่งเรือง เป็นวิทยากร เรื่อง “ประวัติและที่มาของขิม”  ซึ่งสมาชิกทุกท่านได้รับความรู้เป็นอย่างดี สมาคมครูดนตรีฯขอขอบคุณและหวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านอีกในโอกาสต่อไป

            2.2 สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ขอขอบคุณ รศ.ดร.โกวิทย์  ขันธศิริ และ ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย หิรัญรักษ์ ที่เป็นตัวแทนสมาคมครูดนตรีฯ ในงานพระราชทานเพลิงศพ อาจารย์สำราญ เกิดผล ศิลปินแห่งชาติ ซึ่งท่านเป็นกรรมการกิตติมศักดิ์ของสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ตั้งแต่เริ่มตั้งสมาคมฯ และให้ความช่วยเหลือสมาคมฯมาโดยตลอด  สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ขออธิษฐานให้ดวงวิญญาณของท่านจงไปสู่สุคติในสัมปรายภพเทอญ

 

3. เรื่องรายชื่อสมาชิกใหม่

            สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) มีผู้สมัครสมาชิกใหม่และสมาชิกต่ออายุ ดังรายชื่อต่อไปนี้

                        1. อาจารย์ทินกร  สถิตเจริญกุล               2. อาจารย์ปรีชา  เงากระจ่าง

                        3. ผศ.บุณฑริกา  เจริญชินวุฒิ                            4. อาจารย์นันทวรรณ  หัสดี

                        5. อาจารย์อรรณพ  มีบุญ                                   6. อาจารย์จักริน  พรหมมินทร์

                        7. อาจารย์ชุมพล  คชสังข์สีห์                             8. อาจารย์ประภัสสร เทียมประเสริฐ

                        9. อาจารย์ธันย์พศุตม์ ประพันธ์คีตศิลป์ กลีบสมุทร           10. อาจารย์วราห์  เทพณรงค์

                        11. อาจารย์ปราณีตา  ทองคำวรรณ                     12. อาจารย์ธนาวัฒน์  ทองคำวรรณ

                        13. อาจารย์วิลาสินี  วุฒิกนกกาญจน์                  14. อาจารย์วิษณุนาถ วุฒิกนกกาญจน์

                        15. อาจารย์ถนัดกิจ  นาคสวัสดิ์              16. อาจารย์อรรถวุฒิ  เอมโกษา

                        17. อาจารย์จิราภรณ์  อิสสะอาด             18. อาจารย์ทศพร  เกิดออมทรัพย์

                        19. อาจารย์นาถอนงค์  เตียเจริญ                        20. อาจารย์ณัฐฐา  เรืองอุไร

                        21. อาจารย์ประวิทย์  โพธิ์กระจ่าง                        22. อาจารย์ณัฐพงศ์  กาญจนเรืองรัตน์

                        23. อาจารย์วรชิน  มั่งคั่ง                                    24. อาจารย์กัณทิมา  บรรพบุรุษสกุล

                        25. อาจารย์ณัฐพัชร  รัตนกนกวัฒน์                   26. อาจารย์ปกรณ์พรรณ  คล้ายเอม

                        27. อาจารย์พรรณรวี  พงษ์วัฒนอนุสรณ์

 

            สุดท้ายนี้ สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) หวังว่าท่านสมาชิกและท่านที่สนใจจะได้มาร่วมกิจกรรมอบรมครูดนตรีกับสมาคมฯ ทุกวันศุกร์ต้นเดือน ซึ่งท่านที่มาเข้าอบรม  สมาคมฯจะถือว่าท่านเป็นสมาชิกของสมาคมฯโดยอัตโนมัติ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

 

(รองศาสตราจารย์อรวรรณ    บรรจงศิลป)

นายกสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

 

ผู้ประสานงาน

รศ.อรวรรณ   บรรจงศิลป             โทร.086-0648134      E-mail : orawan_khim@hotmail.co.th

ผศ.พงษ์ลดา   ธรรมพิทักษ์กุล      โทร.086-8868506      E-mail : pongladachula@hotmail.com

ผศ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์   พุ่มอินทร์    โทร.089-1719495      E-mail : prapansakp@hotmail.com

อาจารย์วรเชษฐ์   วรพุทธินันท์      โทร.093-5617278      E-mail : new_drsaxmsu@yahoo.com

น.ส.มนัสรฎาญา   วิเศษ               โทร.098-9563551      E-mail : manasradaya@gmail.com

 

 

 

 

สมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย) Thailand Music Educators Association (TMEA)

เลขที่ 49 ซอยตากสิน 40 แขวงดาวคะนอง  เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร 10600

สมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย)  ร่วมกับ  คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

จัดอบรมครูดนตรี ปี 2561

ณ  คณะดุริยางคศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

วัน/เดือน/ปี

เวลา

หัวข้อการอบรม

วิทยากร

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

09.00-15.30 น.

-การเขียนโน้ตเพลงด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

-การสอนเพลงและดนตรีเด็กเล็ก

 

-ประวัติและที่มาของ “ขิม” และการทดสอบภาคปฏิบัติ “ขิม”ระดับ 1-9

ดร.รุจิภาส ภูธนัญนฤภัทร

 

อาจารย์ลูเซีย  ทังสุพานิช    และอาจารย์กมลวัน บุณยัษฐิติ

รศ.ดร.ปัญญา รุ่งเรือง   รศ.อรวรรณ  บรรจงศิลป   และคณะ

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561

09.00-15.30 น.

เทคโนโลยีดนตรี

อ.วีรภัทร์  อึ้งอัมพร

วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561

09.00-15.30 น.

เพลงพื้นบ้านประสานเสียง

อ.จินตนา  กล้ายประยงค์

 

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561

09.00-15.30 น.

การวิจัยดนตรีสร้างสรรค์

ศ.ดร.วีรชาติ  เปรมานนท์

 

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561

09.00-15.30 น.

ขยับกรับเสภา

อ.ศิริ  วิชเวช

 

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561

09.00-15.30 น.

Song Writing

Richman  Toy

 

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561

09.00-15.30 น.

ความคิดสร้างสรรค์ในหลักสูตรดนตรีศึกษา

ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย  หิรัญรักษ์

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561

09.00-15.30 น.

ขับร้องประสานเสียง

อ.วณี  ลัดดากลม

 

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561

09.00-15.30 น.

African Music

รศ.ดร.ปัญญา  รุ่งเรือง

 

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561

09.00-15.30 น.

วง Rock ในโรงเรียน

 

 

หมายเหตุ   หัวข้อการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

    

 

โครงการทดสอบภาคปฏิบัติดนตรีไทย “ขิม” ระดับ 1-9

โดย 

สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ร่วมกับ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

----------------------------------

 

 1. 1.   ชื่อโครงการ 

            การทดสอบภาคปฏิบัติดนตรีไทย “ขิม” ระดับ 1-9

2.  ผู้รับผิดชอบ

            สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย) ร่วมกับ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

3.  หลักการและเหตุผล

            ขิม เป็นเครื่องดนตรีที่นักประวัติศาสตร์ดนตรีค้นคว้าและเชื่อว่ามีแหล่งกำเนิดจากตะวันออกกลางตั้งแต่ก่อนศตวรรษที่ 11   ต่อมาได้แพร่กระจายไปทางยุโรปและเอเชีย  โดยแต่ละประเทศได้มีการปรับปรุง ตบแต่ง คิดค้นทั้งรูปร่าง ลักษณะ การขึ้นเสียง บันไดเสียง วิธีการบรรเลงและลีลาของเพลงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตของแต่ละสังคม  และยอมรับเครื่องดนตรีนี้เป็นส่วนหนึ่งของดนตรีในประเทศ เช่น อินเดีย มีเครื่องดนตรีที่มีลักษณะนี้เรียก Santoor จีนเรียก Yang’in  เกาหลีเรียก Yangum  สวิสเรียก  Hackbrett  ฮังการีเรียก Cimbalom  ยุโรปเรียก Dulcimer

            อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าเสียดายว่า  ขิม ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่นักดนตรีไทยได้มีการคิดปรับปรุงจนมีลักษณะเฉพาะของไทย  ทั้งการขึ้นเสียงและวิธีบรรเลงกลับไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องดนตรีไทย  ดังจะเห็นว่าขิมมิได้ถูกจัดเข้าบรรเลงในวงดนตรีไทยดังเช่น ซอด้วง  ซออู้หรือจะเข้  แต่ถ้าวงดนตรีใดจะมีขิมบรรเลงร่วมในวงนั้น  จะใช้คำว่า “ผสม” เช่น วงเครื่องสายผสมขิม   ซึ่งมาจากความเชื่อว่า ขิมมิใช่เครื่องดนตรีไทยเช่นเดียวกับ ไวโอลิน  เปียโน  ด้วยเหตุนี้การทำเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย  ซึ่งทบวงมหาวิทยาลัยและกรมศิลปากรจัดทำขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2544 จึงมิได้มีขิมรวมอยู่ด้วย  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยหลายแห่งที่เปิดคณะดนตรี  ก็มิได้มีการจัดการเรียนการสอน “ขิม” เป็นวิชาเอก

            เนื่องจากขิมมีคุณลักษณะของเสียงที่ไพเราะโดยธรรมชาติและคนไทยนิยมเล่นขิมเป็นจำนวนมาก  สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)  จึงได้จัดทำโครงการทดสอบภาคปฏิบัติ “ขิม”  เพื่อช่วยพัฒนาและส่งเสริมผู้บรรเลงขิมให้มีความรู้  ความสามารถในการบรรเลงขิมและมีเกียรติบัตรรับรองความสามารถ   โดยนำเกณฑ์การทดสอบและบทเพลงสอบมาจากเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยของทบวงมหาวิทยาลัยระดับ 1-9 เป็นหลัก  แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนบ้างเพื่อให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน

 

4.  วัตถุประสงค์

            4.1  เพื่อจัดทำโครงการทดสอบภาคปฏิบัติเครื่องดนตรีไทย “ขิม” ระดับ 1-9 สำหรับเยาวชนและผู้สนใจ

            4.2  เพื่อให้มีเกณฑ์มาตรฐานการสอบภาคปฏิบัติเครื่องดนตรี “ขิม” ระดับ 1-9

            4.3  เพื่อช่วยให้ผู้มีความสามารถในการบรรเลง “ขิม” มีใบรับรองความสามารถอย่างเป็นรูปธรรม

            4.4  เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เยาวชนหันมาสนใจและฝึกดนตรีไทยมากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล

 

5. กลุ่มเป้าหมาย

            5.1  นักเรียน  เยาวชน  และผู้สนใจ

 

6. วิธีดำเนินการ

            6.1  ขั้นเตรียมการ

                        6.1.1 จัดตั้งคณะกรรมการโครงการทดสอบขิมภาคปฏิบัติขิม ระดับ 1-9 เดือน ธันวาคม                             2560

                        6.1.2 ประชุมวางแผนงาน เดือน มกราคม 2561

           

6.2  ขั้นดำเนินงาน

                        6.2.1 ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนและสถาบันต่างๆ  เดือน มกราคม 2561

                        6.2.2 เตรียมเอกสารข้อมูล โน้ตเพลงลง Website  เดือน  กุมภาพันธ์ 2561

                        6.2.3 เชิญผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย และผู้เชียวชาญขิมร่วมเป็นกรรมการตัดสินในวันทดสอบ

                        6.2.4 รับสมัครผู้เข้าทดสอบวันที่ 1-30 มีนาคม 2561

            6.3  ขั้นสรุป

                        6.3.1 รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสารการทดสอบภาคปฏิบัติขิม ระดับ 1-9

 

7. สถานที่สอบ

            คณะดุริยางคศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

8. เวลาการทดสอบ

            วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561

 

9. ค่าสมัครสอบ

            9.1  การทดสอบภาคปฏิบัติดนตรีไทย “ขิม” ระดับ 1                     300                 บาท

            9.2    การทดสอบภาคปฏิบัติดนตรีไทย “ขิม” ระดับ 2                   500                 บาท

            9.3    การทดสอบภาคปฏิบัติดนตรีไทย “ขิม” ระดับ 3                   700                 บาท     

            9.4  การทดสอบภาคปฏิบัติดนตรีไทย “ขิม” ระดับ 4                     1,000              บาท

            9.5  การทดสอบภาคปฏิบัติดนตรีไทย “ขิม” ระดับ 5                     1,500              บาท

            9.6    การทดสอบภาคปฏิบัติดนตรีไทย “ขิม” ระดับ 6                   2,000              บาท

            9.7    การทดสอบภาคปฏิบัติดนตรีไทย “ขิม” ระดับ 7                   3,000                          บาท

            9.8    การทดสอบภาคปฏิบัติดนตรีไทย “ขิม” ระดับ 8                   4,000                          บาท

            9.9    การทดสอบภาคปฏิบัติดนตรีไทย “ขิม” ระดับ 9                   5,000                          บาท     

 

10. การประเมินผล

            10.1   ประเมินความสามารถของผู้เข้าทดสอบขิม

            10.2   พิจารณาจำนวนผู้เข้าทดสอบเพื่อดูความสนใจในการเรียนขิม

            10.3   ประเมินสรุปผลจากคณะกรรมการตัดสินและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด

           

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

10.1  มีการทดสอบดนตรีไทยภาคปฏิบัติ “ขิม” เกิดขึ้น

10.2  มีเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบภาคปฏิบัติ “ขิม” ระดับที่ 1-9

            10.3  มีใบรับรองความสามารถภาคปฏิบัติการบรรเลง “ขิม” ระดับที่ 1-9

            10.4  ดนตรีไทยได้รับความสนใจและมีการพัฒนามากขึ้น

 

เกณฑ์การทดสอบภาคปฏิบัติ “ขิม”

 

ความหมายและขอบเขต

             หมายถึง  ข้อกำหนดต่างๆ ที่ให้ถือปฏิบัติโดยมีขอบเขตดังนี้

            ระดับ 1- 3  สามารถบรรเลงบทเพลงได้ถูกต้องตามจังหวะและทำนอง  ปฏิบัติเครื่องดนตรีตามเพลงที่กำหนดได้ (โปรดดูรายละเอียดจากเกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1-3)

            ระดับ 4-6  มีฝีมือในการบรรเลงบทเพลงตามที่กำหนดไว้มากขึ้น  สามารถแสดงออกได้ถึงความไพเราะและอารมณ์เพลง (โปรดดูรายละเอียดจากเกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 4-6)

            ระดับ 7-9  มีฝีมือในการบรรเลงมากขึ้น  สามารถแสดงออกได้ถึงเทคนิค ความไพเราะและอารมณ์เพลงได้อย่างดี  บรรเลงเพลงหมู่และเดี่ยวได้(โปรดดูรายละเอียดจากเกณฑ์การให้คะแนนระดับ 7-9)

เกณฑ์การทดสอบเพลงระดับ 1-9

ระดับที่ 1

รายชื่อเพลง

หน้าทับ

หมายเหตุ

นาคราช  ชั้นเดียว

หน้าทับปรบไก่

เพลงบังคับ 2 เพลง

แขกบรเทศ   ชั้นเดียว

หน้าทับปรบไก่

ลาวจ้อย   สองชั้น

หน้าทับสองไม้

เพลงเลือก

-                    บรรเลง 2 เพลง

 

 

พม่าเขว  สองชั้น

หน้าทับพิเศษ

โยสลัม   สองชั้น

หน้าทับพิเศษ

ต้อยตริ่ง  สองชั้น

หน้าทับสองไม้

ลาวต่อนก  สองชั้น        

หน้าทับสองไม้

 

 

ระดับที่ 2

 

รายชื่อเพลง

หน้าทับ

หมายเหตุ

แขกบรเทศ  สองชั้น

หน้าทับสองไม้

เพลงบังคับ 2 เพลง

สามเส้า   สองชั้น

หน้าทับปรบไก่

มอญดูดาว   สองชั้น      

หน้าทับพิเศษ

เพลงเลือก

-                    บรรเลง 2 เพลง

 

 

ลาวพุงดำ   สองชั้น       

หน้าทับสองไม้

ขอมกล่อมลูก  สองชั้น  

หน้าทับปรบไก่

แขกกล่อมเจ้า  สองชั้น

หน้าทับพิเศษ

 

 

ระดับที่ 3

 

รายชื่อเพลง

หน้าทับ

หมายเหตุ

แขกสาหร่าย  สองชั้น

หน้าทับปรบไก่

เพลงบังคับ 2 เพลง

เขมรโพธิสัตว์  สองชั้น

หน้าทับปรบไก่

จีนขิมเล็ก  สองชั้น

หน้าทับสองไม้

เพลงเลือก

-                    บรรเลง 2 เพลง

 

 

ลาวดวงเดือน   สองชั้น

หน้าทับสองไม้

คลื่นกระทบฝั่ง   สองชั้น

หน้าทับสองไม้

บังใบ   สองชั้น

หน้าทับสองไม้

 

 

ระดับที่ 4

 

รายชื่อเพลง

หน้าทับ

หมายเหตุ

โหมโรงกระแตไต่ไม้  สามชั้น

หน้าทับสองไม้

เพลงบังคับ 2 เพลง

แป๊ะ   สามชั้น

หน้าทับปรบไก่

เขมรไทรโยค  สามชั้น

หน้าทับปรบไก่

เพลงเลือก

-                    บรรเลง 2 เพลง

 

 

แขกบรเทศ   เถา

หน้าทับสองไม้หรือปรบไก่

อาหนู   เถา

หน้าทับสองไม้

ลมพัดชายเขา  สองชั้น

หน้าทับปรบไก่

ลาวดำเนินทราย   สองชั้น

หน้าทับสองไม้

 

 

ระดับที่ 5

 

รายชื่อเพลง

หน้าทับ

หมายเหตุ

โหมโรงปฐมดุสิต  สามชั้น

หน้าทับปรบไก่

เพลงบังคับ 2 เพลง

เต่ากินผักบุ้ง      สองชั้น

หน้าทับปรบไก่

กล่อมนารี   เถา

หน้าทับปรบไก่

เพลงเลือก

-                    บรรเลง 2 เพลง

 

 

การเวก    เถา   

หน้าทับปรบไก่

นางครวญ   เถา

หน้าทับปรบไก่

แขกต่อยหม้อ   เถา

หน้าทับสองไม้

 

 

ระดับที่ 6

รายชื่อเพลง

หน้าทับ

หมายเหตุ

โหมโรงเยี่ยมวิมาน

หน้าทับปรบไก่

เพลงบังคับ 2 เพลง

พระอาทิตย์ชิงดวง  สองชั้น

หน้าทับปรบไก่

แสนสุดสวาท  สามชั้น

หน้าทับปรบไก่

เพลงเลือก

-                    บรรเลง 2 เพลง

 

 

สุดสงวน   เถา

หน้าทับปรบไก่

ต้นบรเทศ(ต้นวรเชษฐ์)    เถา

หน้าทับสองไม้

แขกมอญบางขุนพรหม เถา

หน้าทับปรบไก่

 

 

ระดับที่ 7

รายชื่อเพลง

หน้าทับ

หมายเหตุ

โหมโรงไอยเรศ  สามชั้น

หน้าทับปรบไก่

เพลงบังคับ 2 เพลง

สุรินทราหู  สามชั้น       

หน้าทับปรบไก่

เขมรปี่แก้ว        สามชั้น

หน้าทับปรบไก่

เพลงเลือก

-                    บรรเลง 2 เพลง

สารถี   เถา       

หน้าทับปรบไก่

ราตรีประดับดาว  เถา     

หน้าทับปรบไก่

เขมรละออองค์   เถา

หน้าทับปรบไก่

เพลงเดี่ยว

บรรเลงตามความสามารถ 1 เพลง

 

 

ระดับที่ 8

รายชื่อเพลง

หน้าทับ

หมายเหตุ

*โหมโรงคลื่นกระทบฝั่ง  สามชั้น

หน้าทับสองไม้

เพลงบังคับ 1 เพลง

*แขกลพบุรี   สามชั้น

*แขกโอด   สามชั้น

หน้าทับสองไม้

หน้าทับสองไม้

เพลงเลือก

-                    บรรเลง 1 เพลง

พม่าเห่    เถา

เขมรพวง   เถา

โสมส่องแสง   เถา

แสนคำนึง     เถา

เขมรโพธิสัตว์   เถา

หน้าทับปรบไก่

หน้าทับปรบไก่

หน้าทับสองไม้

หน้าทับสองไม้

หน้าทับปรบไก่

เพลงเลือก

-                    บรรเลง 1 เพลง

 

เพลงเดี่ยว

เลือกบรรเลง 2 เพลง

-                    นกขมิ้น  สามชั้น

-                    สารถี   สามชั้น

-                    ลาวแพน

-                    จีนขิมใหญ่

-                    สุดสงวน   สามชั้น

-                    สุรินทราหู   สามชั้น

*  ประเภทเพลงทยอย ให้มีเครื่องดนตรีอื่นบรรเลงประกอบได้ 1 เครื่อง *

 

ระดับที่ 9

รายชื่อเพลง

หน้าทับ

หมายเหตุ

*ทยอยเขมร   สามชั้น

*ทยอยนอก   สามชั้น

*ทยอยใน   สามชั้น

*เขมรราชบุรี   สามชั้น

*เชิดจีน   สองชั้น

หน้าทับสองไม้

หน้าทับสองไม้

หน้าทับสองไม้

หน้าทับสองไม้

เพลงบังคับ

-                    บรรเลง 2 เพลง

พม่าห้าท่อน   สามชั้น

จระเข้หางยาว (เสภา)  สามชั้น

บุหลัน   สามชั้น

โอ้ลาว   เถา

ปลาทอง   เถา

หน้าทับสองไม้

หน้าทับปรบไก่

หน้าทับปรบไก่

หน้าทับสองไม้

หน้าทับปรบไก่

เพลงเลือก

-                    บรรเลง 1 เพลง

 

เพลงเดี่ยว

เลือกบรรเลง 2 เพลง

-                    เชิดนอก

-                    กราวใน

-                    พญาโศก  สามชั้น

-                    แขกมอญ   สามชั้น

*  ประเภทเพลงทยอย ให้มีเครื่องดนตรีอื่นบรรเลงประกอบได้ 1 เครื่อง *

 

หมายเหตุ       1. ผู้เข้าทดสอบต้องนำขิมมาเอง

                        2. สามารถใช้ผู้บรรเลงเครื่องประกอบจังหวะของตนเอง หรือ ขอผู้บรรเลงจากกรรมการได้

                        3. ผู้เข้าทดสอบสามารถสมัครสอบระดับใดก็ได้ ตั้งแต่ระดับ 1-6 สำหรับการสอบระดับ 7 ต้องผ่านการสอบระดับ 6 จึงจะมีสิทธิ์สอบระดับ 7  ส่วนการสอบระดับ 7-8-9 ต้องสอบเรียงลำดับขั้น โดยสอบผ่านทุกระดับ จึงจะมีสิทธิ์ได้รับประกาศนียบัตร

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับที่ 1-9

 

 1. การเตรียมความพร้อมและท่าทางการบรรเลง

-               สำรวจความพร้อมก่อนบรรเลง

-               การแต่งกาย

-               ท่าทางการบรรเลง

 

 1. ความสามารถในการบรรเลง

-                    จังหวะ

-                    ทำนอง ความแม่นยำ

-                    คุณภาพเสียง

-                    แนวเพลง

-                    เทคนิคการบรรเลง

-                    อารมณ์เพลง ความไพเราะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อคณะกรรมการโครงการทดสอบภาคปฏิบัติ “ขิม”

สมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

 

 1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ พูนพิศ  อมาตยกุล                                 ที่ปรึกษา

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 1. รองศาสตราจารย์ อรวรรณ   บรรจงศิลป                                        ประธานกรรมการ

นายกสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บำรุง  พาทยกุล                                        กรรมการ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร

 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี  มีป้อม                                             กรรมการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร

 

 1. อาจารย์ ดร.สุรพล  จันทราปัตย์                                                    กรรมการ

สถาบันดนตรีนาฏศิลป์ ดร.อุทิศ  นาคสวัสดิ์

 

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์  ขันธศิริ                                           กรรมการ

อุปนายกสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

 

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  รุ่งเรือง                                            กรรมการ

คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

 1. อาจารย์ ชยุดี  วสุวานนท์                                                             กรรมการ

มหาวิทยาลัยทักษิณ       

           

 1. อาจารย์ ชนก  สาคริก                                                                 กรรมการ

มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ(ศร ศิลปบรรเลง)

 

10. อาจารย์ ไชยยะ   ทางมีศรี                                                            กรรมการ

ข้าราชการบำนาญสำนักการสังคีต กรมศิลปากร

 

11. อาจารย์ไกรฤทธิ์  กันเรือง                                                             กรรมการ

ข้าราชการบำนาญวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร

 

12. อาจารย์นิธิ   ศรีสว่าง                                                                   กรรมการ

ชมรมดนตรีไทยบ้านครูเก่ง

 

13. อาจารย์ประสิทธิ์  คุ้มทรัพย์                                                          กรรมการ

บ้านดนตรีไทย

 

14. พลเรือตรี นายแพทย์บุญเลิศ  ธรรมเจริญ                                      กรรมการ

นักดนตรีไทย

 

15. อาจารย์ วัชระ   เปรมปรีด์                                                            กรรมการ

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์ลดา   ธรรมพิทักษ์กุล                              กรรมการ

คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

17. อาจารย์ ชาติชาย   ศรีสมุทร                                                        กรรมการ

บ้านดุริยประณีต

 

18. อาจารย์ ดร.จุฑาศิริ    ยอดวิเศษ                                                   กรรมการ

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

19. อาจารย์ ทะเบียน    มาลัยเล็ก                                                       กรรมการ

กรรมการสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

 

20. อาจารย์ นวลนุช    ใจบรรจง                                                        กรรมการ

กรรมการสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

 

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย    หิรัญรักษ์                                  กรรมการ

กรรมการสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

 

22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์    พุ่มอินทร์                          กรรมการ

กรรมการสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

 

23. อาจารย์ ดร.รุจิภาส   ภูธนัญนฤภัทร                                             กรรมการ

กรรมการสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

 

24. อาจารย์ วรเชษฐ์   วรพุทธินันท์                                                     กรรมการและเลขานุการ

กรรมการสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

 

25. อาจารย์ พรรณรวี   พงษ์วัฒนานุสรณ์                                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อนุกรรมการสมาคมครูดนตรี(ประเทศไทย)

 

 

 

      

 

โครงการเยาวชนดนตรีไทย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ  ๒ เมษายน  ๒๕๖๑

ครั้งที่ ๑

 

 

 

 

 

 

จัดโดย

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม

และ

สมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย)

 

 

 

 

 

 

 

วันที่  ๒๓-๒๗  เมษายน  ๒๕๖๑

ณ หอประชุมเล็ก  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 

         

โครงการเยาวชนดนตรีไทย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ  ๒ เมษายน  ๒๕๖๑

 ครั้งที่ ๑

-------------------------------------------

๑.  ชื่อโครงการ  เยาวชนดนตรีไทย เฉลิมพระเกียรติ  ครั้งที่ ๑

๒.  ผู้รับผิดชอบ  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย)

.  หลักการและเหตุผล

            ดนตรีไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยที่ได้สร้างสรรค์  สะสม และสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนปัจจุบัน  เป็นสื่อในการแสดงออกถึงประวัติศาสตร์ พัฒนาการและความเจริญรุ่งเรืองของไทย  สมควรได้รับการรักษาสืบทอดและสร้างสรรค์  แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าเยาวชนไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบันชื่นชอบดนตรีตะวันตกจนละเลยไม่ใส่ใจต่อดนตรีไทย  และมีเยาวชนจำนวนไม่น้อยที่ไม่รู้จัก ไม่คุ้นเคยและไม่ฟังดนตรีไทย  ความคิดและพฤติกรรมดังกล่าวอาจมีผลทำให้ดนตรีไทยถูกกลืนหายไปกับดนตรีตะวันตกในอนาคต  ซึ่งจะทำให้ชาติไทยต้องสูญเสียสิ่งล้ำค่านี้ไป

            กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย) ตระหนักถึงความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมนี้  และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ  ๒ เมษายน  ๒๕๖๑  จึงได้จัดโครงการ “เยาวชนดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑” ขึ้น  เพื่อให้เยาวชนทั้งหลายได้สัมผัสดนตรีไทย ได้ฝึก ได้คุ้นเคย ได้ฟัง ได้ร้องเพลงไทย และได้มีโอกาสแสดงออก  อันจะนำไปสู่เจตคติที่ดีต่อดนตรีไทยและหันกลับมาช่วยกันรักษา สืบทอด พัฒนา และสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เด็กไทยสามารถเล่นดนตรีไทยได้ทุกคน

๔.  วัตถุประสงค์

            ๔.๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ  ๒ เมษายน  ๒๕๖๑

๔.๒ เพื่อช่วยให้เยาวชนรู้จัก คุ้นเคย ได้สัมผัสเครื่องดนตรีไทย ร้องเพลงไทย และได้ฟังเพลงไทยต่างๆ     

            ๔.๓ เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสฝึกทักษะทางดนตรีไทย ฝึกร้องเพลงไทย และรู้ความสามารถ ความถนัดทางดนตรีของตนเอง

            ๔.๔  เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกทางการเล่นดนตรีไทย อันก่อให้เกิดความรักและเจตคติที่ดีต่อดนตรีไทย

            ๔.๕  เพื่อให้เยาวชนเห็นคุณค่าของดนตรีไทย อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและนำไปสู่การรักษา สืบทอด พัฒนา และสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต

            ๔.๖  เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  โดยสร้างความเข้มแข็งในด้านวัฒนธรรมไทย 

 

๕.  กลุ่มเป้าหมาย

            นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – มัธยมศึกษาปีที่ ๒  ที่ยังไม่เคยเล่นดนตรีไทย  จำนวน ๑๖๐ คน  นักเรียนที่มีความสามารถทางดนตรีไทย ๔๐ คน  รวม ๒๐๐ คน

 

๖.  ลักษณะกิจกรรม

            ๖.๑  ฝึกหัดดนตรีไทยและฝึกร้องเพลงไทยให้แก่เด็กที่ยังไม่เคยเล่นดนตรีไทยและร้องเพลงไทย

            ๖.๒  ฝึกซ้อมเด็กให้มีทักษะการเล่นดนตรีไทยร้องเพลงไทยและคุ้นเคยกับเพลงไทย

            ๖.๓  จัดการแสดงดนตรีไทยตามระดับความสามารถของเด็ก ๒ กลุ่ม

                        ๖.๓.๑ กลุ่มเริ่มฝึกหัด

                        ๖.๓.๒ กลุ่มที่มีความสามารถเพื่อแสดงเป็นตัวอย่าง

 

๗.  สถานที่ วันเวลา ในการดำเนินการ                   

วันที่ ๒๓-๒๖ เมษายน ๒๕๖๑  ฝึกหัดดนตรีไทย  ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑  จัดการแสดง  ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

 

๘.  วิธีดำเนินการ

            ๘.๑  ขั้นเตรียมการ

                        ๘.๑.๑  จัดตั้งคณะกรรมการโครงการเยาวชนดนตรีไทย เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑

                        ๘.๑.๒  ประชุมวางแผนงาน

            ๘.๒  ขั้นดำเนินงาน

                        ๘.๒.๑  ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนต่างๆ  ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา   เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

                        ๘.๒.๒ เตรียมเอกสารและโน้ตเพลงสำหรับฝึกปฏิบัติดนตรีไทย เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

                        ๘.๒.๓ เชิญคณะวิทยากรผู้สอนดนตรีไทยแต่ละเครื่องมือ และสอนขับร้อง รวม ๓๑ คน

                        ๘.๒.๔ รับสมัครนักเรียนเข้าโครงการเยาวชนดนตรีไทย ๑๖๐ คน ในช่วงเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

                        ๘.๒.๕ เชิญนักเรียนที่มีความสามารถทางดนตรีไทย เข้าร่วมฝึกซ่อมและแสดง จำนวน ๔๐ คน

                        ๘.๒.๖ จัดสอนและจัดแสดงดนตรีไทยโดยเยาวชนดนตรีไทย  ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๓-๒๗ เมษายน ๒๕๖๑

            ๘.๓  ขั้นสรุป

                        ๘.๓.๑ รวบรวมข้อมูลทั้งหมด เพื่อประเมินผลและจัดทำรูปเล่ม เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

๙.  ระยะเวลาดำเนินงาน การจัดสอนและจัดแสดง

            ๙.๑  การเตรียมงาน เดือน มกราคม – เมษายน ๒๕๖๑

            ๙.๒  การจัดสอน ๔ วัน คือ วันที่ ๒๓-๒๖ เมษายน ๒๕๖๑

            ๙.๑  การจัดซ้อมและจัดแสดง ๑ วัน คือ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑

                        *รวมระยะเวลาการสอนและการแสดง ๕ วัน*

๑๐.  การประเมินผล

            ๑๐.๑  ประเมินความสนใจและตั้งใจของผู้เรียนจากการสังเกตของครูผู้สอน

            ๑๐.๒ ประเมินความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนจากครูผู้สอน

            ๑๐.๓ ประเมินทักษะทางดนตรีและขับร้องของผู้เรียนจากการแสดง

            ๑๐.๔ ประเมินผลโครงการเยาวชนดนตรีไทย เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑ จากผู้เรียน ครู  ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง โดยวิเคราะห์จากแบบสอบถาม

๑๑.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

            ๑๑.๑  เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

            ๑๑.๒  เยาวชนรู้จัก คุ้นเคย ได้สัมผัสเครื่องดนตรีไทย และได้ฟังเพลงไทยต่างๆ

            ๑๑.๓  เยาวชนมีโอกาสฝึกทักษะทางดนตรีไทย ร้องเพลงไทย  และได้ประเมินความสามารถและความถนัดทางดนตรีของตนเอง

            ๑๑.๔  เยาวชนมีโอกาสแสดงออกทางการเล่นดนตรีไทย  ซึ่งก่อให้เกิดความรักและเจตคติที่ดีต่อดนตรีไทย

            ๑๑.๕  เยาวชนเห็นคุณค่าของดนตรีไทย อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย  และนำไปสู่การรักษาสืบทอดพัฒนาและสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต

            ๑๑.๖  มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี  ในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมไทย

 

 

การจัดสอนและจัดแสดงโครงการเยาวชนดนตรีไทย เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑

๒๓  – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

            ๑. การจัดสอนดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทยแก่เด็กที่ยังไม่เคยเรียนดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – มัธยมศึกษาปีที่ ๒  จำนวน ๑๖๐ คน  วันที่ ๒๓ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑

 เวลา ๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.

            เครื่องดนตรี                           ผู้เรียน                          ครู                 อัตราส่วนครู / ผู้เรียน

๑.       ระนาดเอก         ๑๒                   ๑๒                               ๓                                  ๑/๔

๒.       ระนาดทุ้ม          ๑๒                   ๑๒                               ๓                                  ๑/๔

๓.       ฆ้องวงใหญ่        ๑๒                   ๑๒                               ๓                                  ๑/๔

๔.       ขิม                   ๑๒                   ๑๒                               ๓                                  ๑/๔     

๕.       ซอด้วง              ๑๒                   ๑๒                               ๓                                  ๑/๔

๖.       ซออู้                  ๑๒                   ๑๒                               ๓                                  ๑/๔

๗.       จะเข้                 ๑๒                   ๑๒                               ๓                                  ๑/๔

๘.       ขลุ่ย                 ๔๐                   ๔๐                               ๕                                  ๑/๘

๙.       เครื่องจังหวะ       ๑๐                   ๑๐                               ๒                                  ๑/๕

๑๐.    ขับร้อง              -                       ๒๖                                                                ๑/๘

รวม  เครื่องดนตรี      ๑๓๔     ผู้เรียน ๑๖๐                     ครู    ๓๑                                          

 

๒. การจัดแสดงผลงาน  วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๓๐ น.

            ๒.๑ การบรรเลงและขับร้องวงปี่พาทย์ผสมเครื่องสายของนักเรียนที่ฝึกปฏิบัติ ทั้งหมด จำนวน ๑๖๐ คน

            ๒.๒ การบรรเลงและขับร้องวงปี่พาทย์และวงเครื่องสายของนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวด ๔๐ คน

            ๒.๓ การบรรเลงและขับร้องวงปี่พาทย์ผสมเครื่องสายของนักเรียนทั้งหมดรวมกัน จำนวน ๒๐๐ คน

*หมายเหตุ วันซ้อมใหญ่  ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑  เวลา  ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐

 

 

 

ตารางการอบรมและการแสดง

โครงการเยาวชนดนตรีไทย เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่  ๑

๒๓-๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

---------------------------

วันจันทร์ที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๖๑

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.       ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.       พิธีเปิด

                                    - การแสดงดนตรีไทย                 โดยวงสมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย)

                                    - กล่าวรายงาน

                                                โดย นายกสมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย) รศ.อรวรรณ    บรรจงศิลป

                                    - กล่าวเปิดการอบรม

                                                โดย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม   นางพิมพ์รวี   วัฒนวรางกูร

๐๙.๓๐ - ๐๙.๔๕ น.       บรรยายพิเศษ

                                                เรื่อง “ดนตรีไทยกับวัฒนธรรมไทย”

๐๙.๔๕ - ๑๐.๐๐ น.       มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพ

๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น.       รับประทานอาหารว่างและแยกกลุ่ม

๑๐.๑๕ - ๑๒.๐๐ น.       เข้าอบรมตามกลุ่มเครื่องดนตรีและขับร้อง

                                                - ระนาดเอก  

                                                -  ระนาดทุ้ม  

                                                - ฆ้องวงใหญ่     

                                                -  ซอด้วง   

                                                -  ซออู้   

                                                -  จะเข้ 

                                                -  ขิม

                                                -  ขลุ่ย

                                                -  เครื่องจังหวะ

                                                -  ขับร้อง

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.         รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.         เข้าอบรม  (ต่อ)

๑๕.๐๐-๑๕.๑๕ น.         รับประทานอาหารว่าง

 

วันอังคารที่ ๒๔ – วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.       ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.       เข้าอบรมตามกลุ่ม  (ต่อ)

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.      รับประทานอาหารว่าง

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.      เข้าอบรมตามกลุ่ม  (ต่อ)

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.       รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.       เข้าอบรมตามกลุ่ม  (ต่อ)

๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น.      รับประทานอาหารว่าง

 

วันศุกร์ที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๑

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.       ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.       ซ้อมรวมวงปีพาทย์ผสมเครื่องสาย โดยวงเยาวชนดนตรีไทย

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น.       รับประทานอาหารว่าง

๑๐.๑๕ – ๑๑.๐๐ น.      ซ้อมวงปี่พาทย์ / วงเครื่องสาย โดยวงนักเรียนชนะเลิศ

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.       ซ้อมรวมวงใหญ่ วงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย โดยวงเยาวชนดนตรีไทยและวงชนะเลิศ

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.       รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.       จัดสถานที่  เตรียมการแสดง  แต่งตัว 

๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.      การแสดง

                                    ๑.วงปี่พาทย์ผสมเครื่องสายและขับร้อง     วงเยาวชนดนตรีไทย

                                    ๒.วงเครื่องสาย                           วงโรงเรียนชนะเลิศ

                                    ๓.วงปี่พาทย์                                          วงโรงเรียนชนะเลิศ

                                    ๔.วงรวมปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย  วงเยาวชนดนตรีไทยและวงนักเรียนชนะเลิศ

๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.       มอบเกียรติบัตรและปิดการอบรม

 

 

****************************

 

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view